Sborové studio Zvoneček / Koncerty

Hudební škola hlavního města Prahy

Přehled nejbližších koncertů a vystoupení sborového studia Zvoneček - Praha


13. února 2020 - koncert v rámci festivalu "Pražské hudební večery" - Profesní dům, Malostanské nám.1, Praha 1. (19:30, vstupenky na místě, zpívá Abbellimento)

5. červen 2020 - koncert v rámci Noci kostelů v kostele sv. Františka z Assisi, Kamenice (cca 20:00, zpívá Abbellimento) 

11. červen 2020 - celosborový koncert v kostele sv. Šimona a Judy (18:00, zpívají všechny sbory)

26. prosinec 2020  - Vánoční koncert v Dvořákově síni pražského Rudolfina (18:00), všechny sbory.


Koncerty minulé...

21. října 2019 - koncert v rámci svatojakubského festivalu, kostel sv. Jakuba většího na Starém Městě (18 hodin, Zvonky a Abbellimento)

17. červen 2019 - Závěrečný koncert  - kostel sv. Šimona a Judy.  Začátek v 18:00, všechny sbory
záznam na YouTube je zde: https://youtu.be/QBvd8FLiPkw

26. prosinec 2019  - Vánoční koncert v Dvořákově síni pražského Rudolfina (18:00), všechny sbory.
záznam části (koncertní a komorní sbor) na YouTube je zde:  https://www.youtube.com/watch?v=GIxW4RIGuHA&feature=youtu.be

 

 


Sborové studio má za sebou řadu koncertů v Zrcadlové síni pražského Klementina, v sále Martinů Lichtenštejnského paláce a na dalších místech (Karolinum, Senát ČR, Národní muzeum, Národní památník, Anežský klášter...); tradicí se staly samostatné letní koncerty v kostele sv. Šimona a Judy a vánoční koncerty v Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde sborové studio Zvoneček – Praha vždy zpívá v kompletním obsazení včetně přípravných oddělení. Další vánoční koncert připravujeme na 26. prosinec 2019.

Realizace: i-servis.cz