O nás

Sborové studio Zvoneček – Praha Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy bylo založeno v roce 1996 a za léta své existence si získalo významné místo mezi špičkovými českými sborovými tělesy. V přípravných odděleních (Zvonítka, Zvonečky) pracuje studio s dětmi od čtyř do dvanácti let, z nichž ty nejlepší se mohou ucházet o místo v koncertním sboru Zvonky.  Nejstarší dívky z koncertního sboru pak v roce 2005 vytvořily samostatný komorní sbor „Abbellimento“ – česky hudební ozdoba.  Repertoár jednotlivých sborů je vybírán se zřetelem na věk zpěváků, snaží se však o maximální bohatost a pestrost hudebních stylů. Nejmenší děti začínají s jednohlasými písničkami, zkušenější zpěváci posléze zpívají složitější hudbu včetně duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Koncertní a komorní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd.

Sborové studio si v průběhu let získalo věhlas doma i v zahraničí (řada ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech mj. Slovensko, Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Polsko, Německo, Rakousko, USA, Kanada, Japonsko, Čína). Kromě zahraničních zájezdů na vystoupeních sborů studia Zvoneček – Praha hostovaly spřátelené sbory z Francie, USA, Švédska, Anglie, Německa, Litvy a Japonska. Studio dosud natočilo a vydalo deset CD a spolupracovalo na řadě projektů (reklamní spoty, dětské programy, účast v divadelním představení, adventní koncert ČT, účinkování v seriálu Gympl TV NOVA apod.).

null

Naše sbory

null

Vedení sborů

null

Historie studia

null

Sdružení Zvoneček