Naše sbory

Přípravný sbor Zvonítka pracuje s dětmi od čtyř let. Zvonítka zpívají jednohlasé písničky, umělé i lidové, zpracované našimi nejlepšími skladateli,  s doprovodem klavíru a Orffových nástrojů. Zkouší jednou týdně v menších skupinách kolem 10 – 20 dětí. Sezpívání celého sboru (zpravidla kolem 60 – 80 dětí) před celosborovými koncerty (červen, prosinec) probíhá na mimořádných zkouškách.

Pro přijetí děti absolvují talentovou zkoušky zaměřenou na základní muzikálnost dítěte – rytmus a intonace.

Zvonítka si mohou vždy na začátku pololetí vybrat z těchto termínů:
Pondělí 14:35 – 15:20
Středa 15:15 – 16:00
Čtvrtek 15:15 – 16:00

Starší přípravný sbor Zvonečky navštěvují děti zhruba od osmi let. Zvonečky zpívají náročnější jednohlasé až tříhlasé skladby a kromě lidových a umělých písniček začínají i s repertoárem duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Před koncertem se Zvonečky sezpívají na víkendovém celodenním soustředění a na podzim absolvují třídenní mimopražské soustředění.

Podmínkou přijetí je buďto předchozí zkušenost z mladší přípravky (Zvonítka), nebo absolvování talentové zkoušky.

Zvonečky zkouší také po skupinách jednou týdně v těchto termínech:
Pondělí 15:25 – 16:35
Středa 16:05 – 17:15

V koncertním sboru Zvonky – Praha zpívají děti od 10 – 11 let. Koncertní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd. Sbor pořádá samostatné koncerty, každoročně vyjíždí na zahraniční soutěže a festivaly a je zván na vystoupení k slavnostním příležitostem.

Podmínkou přijetí do koncertního sboru je předchozí několikaletá zkušenost z přípravného sboru Zvonečky nebo praxe z jiného sboru, absolvování týdenního soustředění o letních prázdninách a složení individuální zkoušky.

Koncertní sbor zkouší po hlasových skupinách (soprán, alt) i dohromady.
Sopránová zkouška: Pondělí 17:25 – 18:35
Altová zkouška: Středa 17:20 – 18:30
Celosborová zkouška: Čtvrtek 16:30 – 18:30 (16:30 – 17:15 docvik mladších členů sboru)
Jednou měsíčně se koná celodenní víkendové soustředění.

Dívčí komorní sbor Abbellimento je tvořen nejzkušenějšími zpěvačkami koncertního sboru zhruba ve věku od patnácti let.  Komorní sbor má v repertoáru nejnáročnější sborovou tvorbu různých žánrů včetně duchovní hudby, zpívá z velké části a capella. Podobně jako koncertní sbor se účastní zahraničních soutěží a festivalů.

Výjimečně přijímá nové členky, podmínkou je rozsáhlá pěvecká praxe v jiných sborech a složení individuální zkoušky.

Komorní sbor zkouší v těchto termínech:
Sopránová zkouška: Pondělí 18:40 – 19:25
Altová zkouška: Středa 18:35 – 19:20
Celosborová zkouška: Čtvrtek 18:40 – 19:50

ZVONÍTKA

Přípravný sbor Zvonítka pracuje s dětmi od čtyř let. Zvonítka zpívají jednohlasé písničky, umělé i lidové, zpracované našimi nejlepšími skladateli,  s doprovodem klavíru a Orffových nástrojů. Zkouší jednou týdně v menších skupinách kolem 10 – 20 dětí. Sezpívání celého sboru (zpravidla kolem 60 – 80 dětí) před celosborovými koncerty (červen, prosinec) probíhá na mimořádných zkouškách.

Pro přijetí děti absolvují talentovou zkoušky zaměřenou na základní muzikálnost dítěte – rytmus a intonace.

Zvonítka si mohou vždy na začátku pololetí vybrat z těchto termínů:
Pondělí 14:35 – 15:20
Středa 15:15 – 16:00
Čtvrtek 15:15 – 16:00

ZVONEČKY

Starší přípravný sbor Zvonečky navštěvují děti zhruba od osmi let. Zvonečky zpívají náročnější jednohlasé až tříhlasé skladby a kromě lidových a umělých písniček začínají i s repertoárem duchovních skladeb s varhanním doprovodem. Před koncertem se Zvonečky sezpívají na víkendovém celodenním soustředění a na podzim absolvují třídenní mimopražské soustředění.

Podmínkou přijetí je buďto předchozí zkušenost z mladší přípravky (Zvonítka), nebo absolvování talentové zkoušky.

Zvonečky zkouší také po skupinách jednou týdně v těchto termínech:
Pondělí 15:25 – 16:35
Středa 16:05 – 17:15

ZVONKY

V koncertním sboru Zvonky – Praha zpívají děti od 10 – 11 let. Koncertní sbor zpívá nejen klasickou, staletími prověřenou hudbu, ale také vícehlasá díla současných skladatelů. Vedle klavírních a varhanních doprovodů využíváme i další nástroje: flétnu, housle, violoncello, klarinet, bicí atd. Sbor pořádá samostatné koncerty, každoročně vyjíždí na zahraniční soutěže a festivaly a je zván na vystoupení k slavnostním příležitostem.

Podmínkou přijetí do koncertního sboru je předchozí několikaletá zkušenost z přípravného sboru Zvonečky nebo praxe z jiného sboru, absolvování týdenního soustředění o letních prázdninách a složení individuální zkoušky.

Koncertní sbor zkouší po hlasových skupinách (soprán, alt) i dohromady.
Sopránová zkouška: Pondělí 17:25 – 18:35
Altová zkouška: Středa 17:20 – 18:30
Celosborová zkouška: Čtvrtek 16:30 – 18:30 (16:30 – 17:15 docvik mladších členů sboru)
Jednou měsíčně se koná celodenní víkendové soustředění.

ABBELLIMENTO

Dívčí komorní sbor Abbellimento je tvořen nejzkušenějšími zpěvačkami koncertního sboru zhruba ve věku od patnácti let.  Komorní sbor má v repertoáru nejnáročnější sborovou tvorbu různých žánrů včetně duchovní hudby, zpívá z velké části a capella. Podobně jako koncertní sbor se účastní zahraničních soutěží a festivalů.

Výjimečně přijímá nové členky, podmínkou je rozsáhlá pěvecká praxe v jiných sborech a složení individuální zkoušky.

Komorní sbor zkouší v těchto termínech:
Sopránová zkouška: Pondělí 18:40 – 19:25
Altová zkouška: Středa 18:35 – 19:20
Celosborová zkouška: Čtvrtek 18:40 – 19:50