Podpořte nás

SÍLA HUDBY PŘEKONÁ VŠE

Milí zvonečkoví příznivci, naše životy jsou v běžném čase plné intenzivního zpívání, víkendových soustředění a koncertování. Nic nemůže nahradit naše živá vystoupení, společná setkání, radost, kterou zpěv přináší dětem i posluchačům, nám všem. Přestože víme, že distanční výuka není pro sborový zpěv ideální a nemůže plně nahradit hodiny strávené v naší úžasné hudební škole, snažíme se o setkání alespoň na dálku. To, že se na chvíli vidíme, je pro nás velkým povzbuzením a nadějí do budoucna. I přes nepříznivé okolnosti oslavilo Sborové studio Zvoneček – Praha svou 25. sezónu v roce 2021, kterou jsme zakončili tradičním vánočním koncertem. Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a věřme, že se letos navrátíme do běžného režimu a setkáme se na našich koncertech v nejkrásnějších sálech vlasti!

Jak použijeme Vaši podporu?
Naším cílem je shromažďovat finanční či materiální prostředky pro zajištění kulturních a volnočasových aktivit. Přínosem pro naše děti a mladé sboristy je špičkové provedení skladeb významných českých i světových autorů, posílení jejich sebevědomí, možnost prezentace vlastního talentu, týmová spolupráce a samozřejmě sdílení radosti ze společného úspěchu.
Děkujeme za Vaši podporu a přízeň.

Jak nám můžete pomoci

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. je neziskovou organizací, která zajišťuje veškeré zázemí pro činnost sborového studia Zvoneček – Praha a financování jeho aktivit. Dlouhodobě chceme naši uměleckou činnost udržet na špičkové úrovni a nabízet hudební vzdělání dostupné pro všechny talentované děti a mladé lidi se zájmem o hudbu a sborový zpěv. Kromě příspěvků od rodičů vyhledáváme finanční podporu z veřejných zdrojů (granty, dotace) a dárcovství firem i jednotlivců

Darujte online
Darujte dle svých možností bezpečně, rychle a pohodlně online. Vážíme si každého daru. Potvrzení o vašem daru, který si můžete odepsat z daní,  vám bude automaticky vystaveno.

Sponzorská smlouva
Staňte se stálým partnerem sborového studia Zvoneček – Praha a získejte výhody plynoucí z tohoto partnerství. Například volné vstupenky na akce sboru, CD pro vaše partnery nebo speciální koncert pouze pro vás. Doporučte nás svému zaměstnavateli!

Dalšími možnostmi jsou Smlouva o reklamě či Produktové partnerství.

Kontakt pro partnery a sponzory:
j.vancura@zvonecek.cz  603514072

Máte trochu volného času a chtěli byste nám ho věnovat? Značná část činností sborového studia je postavena na práci dobrovolníků z řad rodičů či bývalých sboristů a sboristek. 

Nabídněte nám, co umíte a co vás baví!

Vyberte z těchto činností nebo vymyslete další:

  • Vyhledávání příležitostí ke koncertování
  • Pomoc při organizaci koncertů a soustředění 
  • Vyhledávání sponzorů, firemních grantů a dalších dárců
  • Propagace sboru v médiích
  • Doprava materiálu na koncerty
  • Administrativní činnosti (pojištění, OSA atd.)

Vážíme si každého, kdo se podílí na fungování našeho sborového studia!
Chcete se zapojit? Kontaktujte kohokoli z vedení sboru
nebo napište na e
-mail: zvonecek@zvonecek.cz

Pracujete v organizaci, která by nám mohla věnovat své produkty – výtvarné a kancelářské potřeby, trvanlivé potraviny na cesty, drobné odměny pro děti či jiné zboží? Budeme rádi za každý dar, který podpoří náš provoz nebo dětem zpříjemní soustředění nebo cestu na soutěž či festival.
S nabídkou kontaktujte kohokoli z vedení sboru
nebo napište na e
-mail: zvonecek@zvonecek.cz

Podporují nás

Zřizovatelem sborového studia je Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy,  v jehož prostorách se veškerá základní činnost odehrává. Doprovod dospělých na veškeré akce (soustředění, zájezdy, koncerty apod.) je zajišťován výhradně dobrovolníky z řad rodičů a přátel sboru, kterým za jejich čas a úsilí mnohokrát děkujeme.

Partneři a sponzoři