Podpořte nás

SÍLA HUDBY PŘEKONÁ VŠE

Milí zvonečkoví příznivci, naše životy jsou opět plné intenzivního zpívání, víkendových soustředění a koncertování. Je vidět na každém kroku a v každém zazpívaném tónu, jak si děti váží setkání na zkouškách, s jakou radostí zpívají a užívají si živá vystoupení. Jsme rádi, že po téměř třech letech se situace vrátila do původních kolejí. Nic nemůže nahradit společná setkání, radost, kterou zpěv přináší dětem i posluchačům, nám všem. Už loni na podzim jsme se opět účastnili mezinárodní soutěže v italském Gradu a přivezli tři zlaté medaile, k tomu navíc zvláštní cenu poroty pro paní sbormistryni za promyšlenou a citlivou dramaturgii soutěžních vystoupení. Letos se chystáme na další mezinárodní soutěž, čeká nás spousta koncertů a vystoupení, a s tím spojené práce.

 

Covidová doba temna a válka na Ukrajině s sebou přinesla bohužel také všeobecné zdražování. Veškeré náklady se zvedají o desítky procent – nájmy koncertních sálů, autobusová doprava, ubytování, stravování. Zároveň vysychají dotační peníze, o které každoročně žádáme. U nás ve sborovém studiu Zvoneček zůstávají základní podmínky zatím stejné jako v minulých letech, ale o to více apelujeme na ty z vás, kteří mají nějakou možnost přispět jakýmkoli způsobem naší činnosti –  jsme vděční za každou korunu a věřte, že s penězi hospodaříme velmi úzkostlivě a všechny jdou dětem. Vždycky jsme se snažili, aby do Zvonečku mohly chodit všechny děti – lépe řečeno, aby si do Zvonečku mohly dovolit chodit všechny talentované děti, které mají o zpívání v klasickém sboru zájem.

Můžeme mít společně radost z toho, že Sborové studio Zvoneček – Praha na podzim vstoupí do své již 28. sezóny!

Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a těšíme se, že se letos budeme co nejhojněji setkávat na našich koncertech v nejkrásnějších sálech vlasti!

Jak použijeme Vaši podporu?
Naším cílem je shromažďovat finanční či materiální prostředky pro zajištění kulturních a volnočasových aktivit. Přínosem pro naše děti a mladé sboristy je špičkové provedení skladeb významných českých i světových autorů, posílení jejich sebevědomí, možnost prezentace vlastního talentu, týmová spolupráce a samozřejmě sdílení radosti ze společného úspěchu.
Děkujeme za Vaši podporu a přízeň.

Jak nám můžete pomoci

Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. je neziskovou organizací, která zajišťuje veškeré zázemí pro činnost sborového studia Zvoneček – Praha a financování jeho aktivit. Dlouhodobě chceme naši uměleckou činnost udržet na špičkové úrovni a nabízet hudební vzdělání dostupné pro všechny talentované děti a mladé lidi se zájmem o hudbu a sborový zpěv. Kromě příspěvků od rodičů vyhledáváme finanční podporu z veřejných zdrojů (granty, dotace) a dárcovství firem i jednotlivců

Darujte online
Darujte dle svých možností bezpečně, rychle a pohodlně online. Vážíme si každého daru. Potvrzení o vašem daru, který si můžete odepsat z daní,  vám bude automaticky vystaveno.

Sponzorská smlouva
Staňte se stálým partnerem sborového studia Zvoneček – Praha a získejte výhody plynoucí z tohoto partnerství. Například volné vstupenky na akce sboru, CD pro vaše partnery nebo speciální koncert pouze pro vás. Doporučte nás svému zaměstnavateli!

Dalšími možnostmi jsou Smlouva o reklamě či Produktové partnerství.

Kontakt pro partnery a sponzory:
j.vancura@zvonecek.cz  603514072

Máte trochu volného času a chtěli byste nám ho věnovat? Značná část činností sborového studia je postavena na práci dobrovolníků z řad rodičů či bývalých sboristů a sboristek. 

Nabídněte nám, co umíte a co vás baví!

Vyberte z těchto činností nebo vymyslete další:

  • Vyhledávání příležitostí ke koncertování
  • Pomoc při organizaci koncertů a soustředění 
  • Vyhledávání sponzorů, firemních grantů a dalších dárců
  • Propagace sboru v médiích
  • Doprava materiálu na koncerty
  • Administrativní činnosti (pojištění, OSA atd.)

Vážíme si každého, kdo se podílí na fungování našeho sborového studia!
Chcete se zapojit? Kontaktujte kohokoli z vedení sboru
nebo napište na e
-mail: zvonecek@zvonecek.cz

Pracujete v organizaci, která by nám mohla věnovat své produkty – výtvarné a kancelářské potřeby, trvanlivé potraviny na cesty, drobné odměny pro děti či jiné zboží? Budeme rádi za každý dar, který podpoří náš provoz nebo dětem zpříjemní soustředění nebo cestu na soutěž či festival.
S nabídkou kontaktujte kohokoli z vedení sboru
nebo napište na e
-mail: zvonecek@zvonecek.cz

Podporují nás

Zřizovatelem sborového studia je Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy,  v jehož prostorách se veškerá základní činnost odehrává. Doprovod dospělých na veškeré akce (soustředění, zájezdy, koncerty apod.) je zajišťován výhradně dobrovolníky z řad rodičů a přátel sboru, kterým za jejich čas a úsilí mnohokrát děkujeme.

Partneři a sponzoři