Letní závěrečný koncert 17. června 2019

Letní závěrečný koncert Sborového studia Zvoneček se tradičně konal v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě. Jako každý rok i letos si na koncertě zazpívala všechna oddělení sborového studia.

Koncertní sbor Zvonky zahájil koncert úpravami lidových písní v doprovodu klavíru, houslí, klarinetu a violoncella. Nejmladší oddělení Zvonítka se předvedlo s drobnými skladbami od předních českých skladatelů. Písničky ozdobili sólisté či rytmické tleskání. Od varhan z kůru zazpívaly Zvonečky duchovní skladby a první část koncertu zakončil komorní sbor Abbellimento svými lidovými písněmi a capella, s doprovodem violoncella a klavíru.

Druhá část koncertu začala nejkrásnějšími písněmi v podání Zvonečků. Nechyběl krásný jednohlas, vícehlas, sóla jednotlivců ale i skupinky všech chlapců přípravného sboru. Náročnější skladby českých skladatelů zazpívaly slečny komorního sboru Abbellimento a celý koncert zakončily Zvonky s Abbellimentem sborovou písní Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta.