Letní soustředění | Broumov 2020

Letní soustředění je pro koncertní a komorní sbor nedílnou součástí každého roku, a ani rok 2020 nebyl výjimkou. Ačkoli v zemi vládla koronavirová opatření a v určitých momentech se zdál odjezd nemožný, nakonec vše nasvědčovalo tomu, že se jubilejní – dvacáté soustředění konat bude. Kde? Více než deset let jsme v létě s radostí jezdívali do areálu ve Střelských Hošticích, který nám ale bohužel přestal vyhovovat, a tak bylo na čase najít nové vhodnější místo. Po detailním prozkoumání několika lokalit se konečně našly prostory, které splňují vše, co sborové soustředění potřebuje. A tak jsme v létě 2020 zavítali do překrásného broumovského kláštera.

Autobus plný zpěváků vyrazil 26.7. od hudební školy a po poledni již stavěl v Broumově. Z fotek jsme se s prostředím předběžně seznámili, a možná i to napomohlo tomu, že jsme se poměrně rychle zorientovali a adaptovali do nového prostředí. Díky této pohotovosti se mohlo rovnou začít se standardním postupem, a to vyložit kufry, ubytovat se a naskočit do denního programu.

Odpoledne se tradičně všichni sešli, ne již v hoštické aule, ale v broumovském sále Anastasius Opasek. Následovalo seznámení s BOZP, které s ohledem na covid prošlo vylepšením, představení potencionálních budoucích členů koncertního sboru a přidělování náhradních rodičů, kteří mají za úkol pomáhat svému svěřenci ve zvládání repertoáru. A když se tohle všechno zvládlo, mohla začít první zkouška. Radost z vytouženého společného zpěvu musela být přímo hmatatelná! Jak to bylo dlouho, co jsme spolu naposled nezpívali?

Sborové soustředění, vyžadující opravdu hodně soustředění, slouží především, jak je asi všem jasné, k nácviku nového repertoáru a přípravě nejen na prosincový závěrečný koncert v Rudolfinu. A tak hlavním programem jsou samozřejmě společné či dělené zkoušky s klavírním doprovodem či bez, prokládané pauzami na jídlo a odpočinek, a zdravě stráveným volným časem.

Místo polehávání na pokojích s mobilem v ruce se členové sboru zapojují do celotáborové hry. Tu považuji za jednu ze stěžejních tradic, která členy sboru stmeluje, dává jim prostor pro poznávání se a rozdává radost a spoustu nových zážitků. Různorodé aktivity, které celý týden navazují na každoročně originální téma, rozvíjí fantazii, spolupráci, smysl pro zodpovědnost a také v neposlední řadě poskytují dětem dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Program je velmi pestrý a tradičně v průběhu týdne obsahuje večerní aktivity jako „Ukaž, co umíš“, Miss Zvoneček, táborák či milovanou a zároveň obávanou bojovku. Na program letošního letního soustředění také přibyl celodenní výlet, prohlídka kláštera a koncert v chrámu sv. Vojtěcha. Člověk se tedy opravdu nenudí.

Myslím, že i přes obtíže, které rok 2020 přinesl, se naše soustředění neslo ve stejném duchu, jako každé jiné. Vše probíhalo tak, jak mělo, tak, jak jsme na to zvyklí, tedy pokud pomineme měření teploty a dezinfikování rukou před každou zkouškou. Na to si ale člověk jednoduše zvykne, pokud je na krásném místě, se skvělými lidmi a dělá to, co ho baví, v tomto případě zpívá.

A tak jsme se prozpívali až do posledního dne. Nechávali jsme Broumov za zády ve švitořícím autobuse řítícím se směr Praha. Barokní klášter, který nám na týden poskytoval zázemí, se stal místem, na které se budeme chtít vracet a na které budeme rádi vzpomínat.

Tereza Nováková