Distanční výuka a online koncert

Ono se řekne distanční výuka,

ale zkuste zaujmout a přimět k práci malé dítě, které je v domácím prostředí, plném známých okolních vjemů – a to jen přes obrazovku…

Zpočátku se on-line výuka sborového zpěvu zdála nesmyslná a pravdou je, že je to vlastně domácí výuka sólistů. Ale čas ukázal, že vše má svůj smysl, vše je možné, “síla hudby (zpěvu) překoná vše “ a hlavně – všechno je lepší, než nečinnost. Chce to “jen” velkou míru trpělivosti, zapálení pro věc, dobré technické podmínky, pomoc rodičů (velké díky za ni), odvahu zpívat sám, bez doprovodu, oproti původnímu zpívání v kolektivu a za doprovodu klavíru – obdivuhodné zvlášť u těch nejmenších.

Všichni to zvládli, všichni jsou moji hrdinové, děkuji!

Toto vše probíhalo posledního půl roku. Doufám, že mohu mluvit v minulém čase a od 7. června už snad bude výuka probíhat ve škole.  Sice za určitých omezení, ale bude konečně zase spolu! A na distanční výuku nám zbudou jen on-line vzpomínky…

Jak se nám to povedlo, posuďte sami.

Mává na vás sbormistryně Jarmila Novenková

 

Velký dík patří Jakubovi Nekvasilovi a Jakubovi Mayerovi za střih videa.