Svatojakubský festival 22. října 2019

Koncert v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě se konal v rámci každoročně pořádaného svatojakubského festivalu. Chrám je nádhernou stavbou s obrovskou lodí a krásnými čtyřmanuálovými varhanami, které si bezpochyby užil náš pan varhaník Jakub Janšta. Aby ne, když jsou to v Praze největší varhany s 8277 píšťalami! Organizaci měla na starosti místní titulární varhanice – paní Irena Chřibková, která se s námi velmi srdečně přivítala. Po nezbytné akustické zkoušce začali přicházet lidé – a nakonec bylo dole v kostele plno.

Zpíváme – jak jinak v tomto prostředí – výhradně duchovní program, à capella nebo s varhanním doprovodem zkušeného mistra Janšty. Ten také koncert zahajuje Preludiem Es dur z pera J. S. Bacha. Pak už nastupuje sbor a zpívá od téhož barokního velikána dvě následující skladby – Nun danket alle Gott a Suscepit Israel. Následuje Vivaldi, Händel, Franck, Dvořák, Rheinberger, Smetana, Mendelssohn a Da Victoria.

Z kůru se zvuk nádherně nese dlouhou lodí a zaniká až po několika vteřinách. A naše děti i velké slečny z komorního sboru to samozřejmě vnímají a zpívají – jak ráda říkává paní sbormistryně – jako o dušu.

Ale na závěr nemůže chybět Petr Eben a jeho Confiteor Tibi, Pater: vždyť koncert je věnován právě k poctě Petra Ebena a připomenutí 90. výročí jeho narození. Doznívá poslední tón a sbor schází tiše točitým schodištěm dolů za nádherné závěrečné improvizace Jakuba Janšty na Ebenovo téma.

Procházíme lodí až dopředu, aby posluchači tak konečně mohli spatřit ty, kteří jim hodinu zpívali. Po skončení improvizace se k nám přidává i náš varhaník. Veliký potlesk – paní Chřibková je spokojená a hned se s paní sbormistryní domlouvají na příští rok.